ساخت و تولید

برای تموم عاشقای ساخت و تولید

از - مقاومت مصالح

باسمه تعالی

 

گزارش کار

آزمایشگاه مقاومت مصالح

 

 

گرداورنده:    احمد شیری

 

               استاد رهنما:               

                                      مهندس ولی پور

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه (8 الی  9:30)

 

 

دانشگاه ازاد واحد اسلامشهر

 

 

  • عنوان آزمایش :

 

آزمایش سختی

 

·       مقدمه:

 

در واقع منظور از سختی فلزات ، میزان مقاومت آن ها در برابر تغییر شکل و فرو رفتن جسم خارجی در آنهاست . سختی فلزات را به وسیله ماشین های سختی سنج اندازه گیری می کنند که اساس کار آنها فروبردن جسمی سخت با فشاری معین در فلز مورد آزمایش است. مقدار سختی فلزات به نوع فلز ، عناصر آلیاژی موجود در آن ، ساختمان و روش های تهیه و عملیاتی که روی آن انجام می گیرد، بستگی دارد؛ برای مثال در فولادها هر قدر مقدار کربن بیشتر باشد، قطعات دارای سختی بالاتری خواهند بود. همچنین در آلیاژهای آلومینیوم ، افزودن عناصری نظیر مس ، سیلیسیم و ... سختی را افزایش می دهد. به هر حال ، میزان سختی فلزات نشان دهنده میزان مقاومت آن ها در برابر عوامل خراش دهنده یا ساینده فلز است.

  

آزمایش سختی فلزات روشی ارزان، ساده، سریع و مفید است و از آزمایش های غیرمخرب به شمار می رود. به این معنا که قطعه در جریان این آزمایش صدمه نمی بیند و به نمونه برداری نیازی ندارد.

 

به طور کلی، چند آزمایش اصلی برای اندازه گیری سختی وجود دارد که مهمترین آن ها عبارتند از:

 

1)    آزمایش سختی برنیل BHN که واحد سختی در این آزمایش عدد برنیل است.

 

2)    آزمایش سختی ویکرز VHN که واحد سختی آن عدد ویکرز است.

 

3)    آزمایش سختی راکول که معمولاً از دو درجه بندی B برای فلزات نرم و C برای فلزات سخت استفاده می شود.

 

4)  آزمایش سختی به وسیله دستگاههای سختی سنج قابل حمل و نقل دستی که در این روش به علت ساده و کوچک بودن دستگاه می توان آن را به طور مستقیم بر روی قطعات مورد آزمایش در محل کار قرار داد و سختی نقاط مورد نظر را اندازه گرفت.

 

اطلاعات به دست آمده از آزمایش سختی یا میزان سختی یک فلز می تواند اطلاعات مفید دیگری را از مشخصات مکانیکی قطعه در اختیار ما قرار دهد. برای مثال فلزاتی که دارای سختی زیادی هستند، معمولاً استحکام کششی بالا ، مقاومت زیاد در برابر سایش و قابلیت انعطاف کمی دارند. مفهوم قابلیت انعطاف کم فلز، بیانگر ترد بودن آن و البته در مواردی می توان به وسیله عملیات حرارتی ( بویژه در مورد فولادها) قطعاتی را بدست آورد که دارای سختی بالا و در عین حال، مقاومت خوب در برابر ضربه باشند.

 

در روش آزمایش برنیل ، نیروی وارد بر قطعه توسط ساچمه ای از فولاد سخت به قطر 10 میلی متر بر روی سطح قطعه اعمال می شود. قطر حفره ایجاد شده روی نمونه به نرمی و سختی فلز بستگی دارد و آن را می توان با میکروسکوپ اندازه گرفت و از رابطه خاص خود سختی را بدست آورد. البته جدول هایی نیز وجود دارد که با در دست داشتن نیروی اعمال شده ، می توان سختی را به طور مستقیم از روی آن ها بدست آورد.


اگر سختی اجسام از 500 برنیل تجاوز کند ، امکان استفاده از ساچمه های فولادی نیست و باید از روش ویکرز استفاده کنیم. در این روش از فروبرنده های الماسی به صورت هرمی با زاویه راس 136 درجه استفاده می شود. اثر فروبرنده الماس در روی قطعه مورد آزمایش ، در عدد سختی ویکرز برابر نسبت بار وارد شده بر سطح هرم خواهد بود.

در آزمایش راکول (C) یک مخروط الماس با زاویه راس 120 درجه و فشار 150 کیلوگرمی استفاده می شود و عدد سختی راکول در این حالت به طور مستقیم از روی صفحه درجه بندی شده دستگاه قرائت می شود. در آزمایش راکول (B) ، از ساچمه فولادی به قطر  اینچ و فشار 100 کیلوگرم استفاده می شود.

 

نکته مهم در مقیاس عدد راکول ، تقسیم نیرو بر عمق فرورفتگی است و بر این اساس ، واحد آن بر حسب کیلوگرم بر میلیمتر تعیین می گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·                                    مشخصات دستگاه سختی ( نوع راکول) :

 

دستگاه راکول دارای یک محفظه وزنه ها است که با توجه به سختی و نرمی نمونه می توان تنظیم کرد که چند کیلوگرم بار بر نمونه وارد شود. اگر از آزمایش راکول نوع C استفاده می کنیم ، دستگاه باید روی 150 کیلوگرم تنظیم شده باشد و اگر نوع  B باشد از بار 100 کیلوگرمی استفاده می شود.

 

در دستگاه راکول با توجه به نوع آزمایش از دو نوع فروبرنده،  الماسی، ( برای حالت C ) با زاویه راس 120 و ساچمه ای، ( برای حالت B ) به قطر  یا  و از جنس فولاد استفاده می شود. مکانیزم دستگاه به صورتی است که به نمونه مورد آزمایش پیش بار 10 کیلوگرم وارد می کنیم ( برای رسیدن به این پیش بار عقربه کوچکی در دستگاه در نظر گرفته شده است ، هرگاه این عقربه به نقطه مشخصی  در روی دستگاه برسد ، یعنی پیش بار Kg 10 به نمونه وارد می شود) و سپس بار اضافی F1 در یک زمان مشخص بر نمونه وارد می شود.

 

دستگاه راکول به نوعی طراحی شده است که عدد سختی را مستقیماً می توان از دستگاه قرائت کرد. به این منظور صفحه مدرج دستگاه با دو رنگ قرمز و مشکی تقسیم بندی شده است که برای آزمایش راکول C از تقسیم بندی قرمز(RHC) و برای راکول B از تقسیم بندی مشکی (RHB) استفاده می کنیم.

 

 

 

صفحه مدرج دستگاه

 

 

 

 


  

 

اهرم بارگذاری

ساچمه دستگاه و محل قرارگیری نمونه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


·       نتایج و محاسبات آزمایش:

 

وسایل مورد نیاز: دستگاه سختی سنج از نوع راکول – سمباده – دو نمونه آزمایش از جنس های فولادی و برنجی و زمان سنج

 

روش انجام آزمایش:

 

برای انجام آزمایش نمونه ها را توسط سمباده تمیز می کنیم و بر روی صفحه متحرک و زیر ساچمه دستگاه قرار می دهیم. صفحه متحرک را می چرخانیم تا بالا بیاید و ساچمه روی نمونه قرار گیرد. برای اعمال پیش بار 10 Kg باز هم صفحه متحرک را می چرخانیم تا عقربه کوچک دستگاه  بر روی نقطه قرمز مشخص شده تنظیم گردد. در این حالت اهرم دستگاه را پایین می آوریم و زمان را ثبت می کنیم ، هنگامی که حرکت اهرم دستگاه متوقف شد ، زمان سنج را متوقف می کنیم و پس از بارگذاری عدد سختی را از روی درجه بندی سیاه رنگ دستگاه ( RHB ) قرائت می کنیم.

 

این آزمایش را برای هر نمونه در مکان های  مختلف تکرار می کنیم.

 

 

نمونه برنجی:

 

RHB (Kg/mm)

زمان بارگذاری ( ثانیه)

تکرار

75

17

1

77

18

2

75

19

3

 

نمونه فولادی:

 

RHB (Kg/mm)

زمان بارگذاری ( ثانیه)

تکرار

90

19

1

81

19

2

71

17

3

 

 

 

 

·       نتیجه گیری:

 

با توجه به نتایج آزمایش مشاهده می شود که سختی فولاد بیشتر از سختی برنج است و همچنین با توجه به تغییرات عدد سختی در یک محدوده کوچک از نمونه می توانیم نتیجه بگیریم که نمونه مورد آزمایش همگن نبوده است ، به همین دلیل دارای سختی های متفاوت در یک نمونه است.

.................................................................................................................................

باسمه تعالی

 

گزارش کار

آزمایشگاه مقاومت مصالح

 

 

گرداورنده:    احمد شیری

 

               استاد رهنما:               

                                      مهندس ولی پور

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه (8 الی  9:30)

 

 

دانشگاه ازاد واحد اسلامشهر

 

·      عنوان آزمایش :

آزمایش خمش

 

·       مقدمه:

 

مقاومت خمشی تعیین کننده توانایی تحمل نیرو یک تیر است. اگر یک تیر در بین دو اتصال قرار گیرد و نیرویی بر آن وارد گردد و یا بر یک تیر که در سقف یک ساختمان یه کار رفته است نیرویی وارد گردد آن نیرو می تواند موجب تغییر شکل تیر شود و آن تیر تحت تاثیر نیرو خمیده گردد؛ در این صورت گویند آن تیر تحت تاثیر نیروی خمشی قرار دارد.

 

مقاومت خمشی یکی از خواص بنیادی در استفاده از مصالح در کارهای ساختمانی است. اگر بر روی  تیر نیروی متمرکز یا یکنواخت وارد شود ، نیمه بالایی تیر تحت تاثیر نیروی فشاری و نیمه پایین آن تحت نیروی کششی است.

 

 

 

 

 

تیر در اثر نیروی اعمال شده ، در سطح بالایی فشرده و سطح پایین آن کشیده می شود و ازدیاد طول می یابد. در اثر تغییر شکل کششی – فشاری در دو سطح ، تیر خمیده می شود.

 

 

 

مقدار خمش به عوامل زیر بستگی دارد:

 

محل اعمال نیرو و مقدار آن – فاصله تکیه گاهی که تیر بر آن قرار گرفته است – اندازه سطح مقطع تیر – مدول الاستیسیته تیر ( هرچه مقدار ان بیشتر باشد در یک اندازه معین و نیروی مشخص ، مقدار خمش کمتر است)

 

 

 

 

 

·       مشخصات دستگاه خمش :

 

دستگاه مورد استفاده در این آزمایش مجهز به صفحه ای، مدرج و عقربه ای است که مقدار بار لحظه ای وارده بر نمونه آزمایش را نمایش می دهد و برای اندازه گیری تغییر شکل ( خیز) نمونه از یک گیج با دقت 01/0 میلی متر استفاده می شود.

 

این دستگاه دارای دو تکیه گاه غلطکی است که فاصله آن ها قابل تغییر  است و تیر مورد آزمایش بر روی آن ها قرار می گیرد.                                                                       


در قسمت فوقانی دستگاه، محور بارگذاری قرار دارد که بر روی تیر قرار می گیرد و پس از شروع بار گذاری ، بار تدریجی را به صورت بار نقطه ای بر تیر وارد می کند.

 

با قرائت های متوالی در بازه های مختلف زمانی از مقدار نیرو و خیر متناظر با آن می توان نمودار نیرو بر حسب تغییر شکل را رسم نمود.

با توجه به محدوده ارتجاعی نمودار و رابطه زیر،  مقدار EI  محاسبه می شود:

 

 


خطای دستگاه: از جمله خطاهایی که با استفاده از این دستگاه ممکن است بوجود آید ، خطای قرائت نیرو و مقدار خیز از صفحه مدرج نیروها و گیج است .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محل قرار گیری تیر تکیه گاه های متحرک دستگاه

 

 

تکیه گاه ها  و محل قرارگیری تیر در دستگاه خمش

 

 

 

·       نتایج و محاسبات آزمایش:

 

وسایل مورد نیاز: دستگاه خمش – تیر فولادی I شکل به طول تقریبی یک متر و کولیس جهت اندازه گیری ابعاد مقطع تیر.

 

روش انجام آزمایش:

 

الف) برای انجام آزمایش نمونه ای از تیر آهن را انتخاب نموده و ابعاد دقیق مقطع  آن را بوسیله کولیس اندازه می گیریم ، و با استفاده از اطلاعات بدست آمده ممان اینرسی تیر را محاسبه می کنیم و با توجه به ممان اینرسی تیر ، نوع و شماره تیر مشخص می شود.

 

                                                                                                                     6/1

 

 

 


 

                                                                                               

                                                                                                5

         106/9

 

 

                                                                               5/9

 

 

 

63/6

 

 

* ابعاد در شکل فوق بر حسب میلی متر هستند.

 

محاسبه ممان اینرسی:

 

I

(mm4)

(mm4)

d

(mm)

 

(mm)

A

(mm2)

 

(mm4)

 

1239668/31

1238465/31

56/5

115/85

387/96

1203

(1)

509184/6058

179/8058

0/58

59/35

534/5

509004/8

(2)

1219387/873

1218299/363

56/98

2/95

375/24

1088/51

(3)

2968240/789

2456944/479

 

 

1297/7

 

 

 

                                                                                             ممان اینرسی تیر      I ≈ 297 cm4

 

                                                                                             اساس مقطع تیر         S ≈ 50 cm3

 

با توجه به ممان اینرسی تیر و اساس مقطع آن و جداول تیرهای استاندارد مشخص می شود تیر مورد آزمایش از نوع IPE 120 است.

 

ب) به منظور بررسی روابط بین عوامل موثر در خمش از دو شیوه زیر استفاده می کنیم:

 

1) بار متغیر و تکیه گاه ثابت:  فاصله تکیه گاهی را روی 90 سانتی متر تنظیم می کنیم و تیر را بر روی آن قرار می دهیم. به طوری که بار درست بر وسط فاصله تکیه گاهی وارد شود. سپس بارگذاری را شروع می کنیم و مقدار بارهای اعمال شده در بازه های مشخص و خیز نظیر آن ها را قرائت می کنیم که نتایج آن به شرح زیر است:

 

  (mm)δ

F (kN)

  (mm)δ

F (kN)

  (mm)δ

F (kN)

2/71

45/5

1/69

26

0/22

2

2/85

50

1/79

28

0/45

3

3/01

52

1/90

30

0/60

5

3/11

54

2/04

33

0/71

7

3/23

57

2/11

35

0/83

9

3/33

59

2/24

32

0/91

11

3/42

60

2/37

39

1/06

13

3/52

62

2/43

40

1/10

15

3/61

63

2/52

41/5

1/21

17

3/71

64

2/58

43

1/30

18

3/89

64/5

2/62

44

1/39

20

3/95

65

2/66

44/5

1/44

22

 

 

2/69

45

1/59

24

 

 

 

 

                                          

 

 

با توجه به نمودار مشاهده می شود ، ناحیه خطی نمودار تا خیز 11/2 میلی متر است و از آن پس وارد محدوده پلاستیک ( ناحیه تسلیم ) می شود.

در ناحیه خطی روابط زیر حاکم است:

 


 

                     P

 

 


 

L

L = 900 mm

                                                                    گشتاور خمشی

                                                                    تنش خمشی                               

                                                                     خیز

(mm)

(Pa)

M (kN.m)

F (kN)

0/22

9

0/45

2

0/45

13/5

0/675

3

0/60

22/5

1/125

5

0/71

31/5

1/575

7

0/83

40/5

2/025

9

0/91

49/5

2/475

11

1/06

58/5

2/925

13

1/10

67/5

3/375

15

1/21

76/5

3/825

17

1/30

81

4/05

18

1/39

90

4/5

20

1/44

99

4/95

22

1/59

108

5/4

24

1/69

117

5/85

26

1/79

126

6/3

28

1/90

135

6/75

30

2/04

148/5

7/425

33

2/11

157/5

7/875

35

 

 

 

 

 

 

 

 

2) بار ثابت و فاصله تکیه گاهی متغیر: در این حالت فاصله تکیه گاهی را از 90 سانتی متر تا 40 سانتی متر تغییر می دهیم و در هر حالت بار تدریجی 35 kN را بر تیر اعمال می کنیم و خیز متناظر با این نیرو را از گیج دستگاه قرائت می کنیم. نتایج آزمایش به شرح زیر است:

 

 

خیز (mm)

L (mm)

2/50

900

2/25

800

1/98

700

1/65

600

1/46

500

1/34

400

 

 

 

با توجه به نمودار می توان نتیجه گرفت با افزایش طول تیر میزان خیز آن بر اثر خمش افزایش پیدا می کند.

 

 

 

...............................................................................................................................

 

باسمه تعالی

 

گزارش کار

آزمایشگاه مقاومت مصالح

 

 

گرداورنده:    احمد شیری

 

               استاد رهنما:               

                                      مهندس ولی پور

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه (8 الی  9:30)

 

 

دانشگاه ازاد واحد اسلامشهر

  • عنوان آزمایش :

 

آزمایش کشش

 

·       مقدمه:

 

به طور کلی یکی از مهمترین مشخصات مکانیکی فلزات ، مقاومت آن ها در برابر نیروهای کششی است که باعث از هم جدا شدن و گسیختن فلز می شود.

 

استحکام کششی فلزات توسط دستگاه آزمایش کشش تعیین می شود. آزمایش تعیین مقاومت کششی فلز به این صورت انجام می گیرد که یک نمونه را با یک گیره مناسب به قسمت ثابت دستگاه وصل می کنند و طرف دیگر آن را به گیره قسمت متحرک دستگاه متصل می نمایند؛ سپس قسمت متحرک دستگاه به آهستگی حرکت می کند و در نتیجه ، نمونه فلزی مورد آزمایش به تدریج تحت نیروهای کششی قرار می گیرد.

 

نیروهایی که  به قطعه وارد می شوند و افزایش طول نمونه را می توان در هر لحظه بر روی قسمت های مخصوص نصب شده در دستگاه مشاهده کرد.

 

در اغلب موارد کشیدگی فلز در قسمتی معین از نمونه اتفاق می افتد و موجب می شود سطح مقطع فلز در آن قسمت به مقدار زیادی کاهش یابد. این حالت را در اصطلاح گلویی شدن نمونه  می نامند.

 

واحد استحکام کششی در یک سیستم متریک، کیلوگرم بر میلیمتر مربع است. دانستن بیشترین نیروی اعمال شده بر نمونه ، به تنهایی برای تعیین استحکام کششی فلز کافی نیست بلکه باید سطح مقطع نمونه نیز در دست باشد.

 

     استحکام کششی

 

·                                    مشخصات دستگاه کشش:

 

در آزمایش کشش نمونه فولادی بین دو فک دستگاه محکم می شود که یک از فک ها ثابت و دیگری متحرک است. با شروع بارگذاری فک متحرک شروع به حرکت می کند که باعث تغییر طول نمونه می شود و این روند ادامه می یابد تا نمونه گسیخته شود.

 

در حین بارگذاری می توان میزان نیروی  وارد بر میله را از روی اندازه گیر مربوطه ( عقربه و صفحه مدرج) قرائت کرد.

دستگاه دارای قابلیت تنظیم سرعت بارگذاری به صورت تند ، متوسط و آهسته می باشد که در شروع آزمایش و با توجه به نوع نمونه و اندازه سطح مقطع آن تعیین می گردد.

 

روی دستگاه گیجی نصب شده است تا میزان تغییر طول نمونه تا قبل از مرحله جاری شدن از روی آن خوانده می شود. صفحه گیج به 100 قسمت تقسیم شده است که هر قسمت معرف یک صدم میلیمتر است. همچنین در صفحه گیج کنتوری  وجود دارد که تعداد دورهای عقربه گیج ( هر دور کامل برابر تغییر طول یک میلیمتر است) را می شمارد.

 

نمونه آزمایش دارای سطح مقطع دایره ای است که ابعاد آن در وسط نمونه کمتر است. برای جلوگیری از تمرکز تنش و پارگی  ؛ محل اتصال قسمت میانی و قسمتی که در فک دستگاه قرار می گیرد را با شعاع معینی می سازند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·       نتایج و محاسبات آزمایش:

 

وسایل مورد نیاز: دو میله گرد فولادی ، یکی آج دار و دیگری ساده – دستگاه کشش – ترازو  و کولیس

 

روش انجام آزمایش:

 

برای انجام آزمایش میله گرد ها را به طول 30 سانتی متر برش می دهیم و سطح مقطع آن را با کولیس اندازه می گیریم. برای آنکه اندازه سطح مقطع دقیق محاسبه شود ، قطر مقطع را از میانگین قطر اندازه گیری شده ، قطر محاسباتی ( نمونه را توسط ترازو وزن می کنیم و با استفاده از چگالی فولاد قطر نمونه را محاسبه می کنیم) و قطر اسمی میله گرد بدست می آوریم .

نمونه را در دستگاه قرار می دهیم و طول بین دو فک را اندازه می گیریم سپس بار گذاری را شروع می کنیم پس از گسیخته شدن نمونه سطح مقطع محل گسیختگی و طول نهایی میله را توسط کولیس اندازه گیری می کنیم.

 

میله گرد آجدار با قطر اسمی 10:

 

   29/9 cm= طول کل

 = 9/9 mm (d1)قطر اندازه گیری شده

 = 10 mm(d2)قطر اسمی

m = 162 gr

 

 

 

 

 = 6/1 mmقطر نهایی

 

A1= 29/22 mm2

 

     درصد کاهش سطح مقطع

 

 = 108 mm (L0)طول اولیه

 = 134/1 mm (L1)طول نهایی

 

                                                                                                                       درصد افزایش طول

 

 

                                                                                                                       

L(mm)Δ

F (kN)

L(mm)Δ

F (kN)

L(mm)Δ

F (kN)

94/12

5/44

15/4

36

0

5

14/13

75/44

54/4

5/36

0

7

37/13

45

04/5

37

01/0

10

64/13

45

13/6

75/37

11/0

11

89/13

45

51/6

38

24/0

12

55/14

75/45

80/6

5/38

51/0

14

34/15

46

07/7

39

63/0

15

13/16

5/46

30/7

5/39

80/0

16

21/17

47

52/7

75/39

91/0

17

99/17

47

94/7

5/40

99/0

18

69/18

25/47

41/8

41

19/1

19

59/19

5/47

81/8

5/41

25/1

20

35/20

5/47

09/9

5/41

39/1

21

21/21

75/47

41/9

42

51/1

22

69/22

75/47

61/9

42

64/1

23

69/23

75/47

90/9

5/42

74/1

24

25/24

75/47

19/10

5/42

88/1

25

25

75/47

50/10

43

09/2

26

27

75/47

11/11

25/43

13/2

27

28

47

19/11

5/43

28/2

28

29

5/46

30/11

5/43

47/2

29

30

45

55/11

75/43

59/2

5/29

5/30

43

69/11

75/43

72/2

30

31

40

94/11

44

94/2

31

 

 

19/12

25/44

18/3

32

 

 

47/12

25/44

51/3

34

 

 

70/12

5/44

74/3

35

 

 

نیروها را در جدول فوق تقسیم بر سطح مقطع اولیه میله و تغییر طول را بر طول اولیه (108) تقسیم می کنیم تا به ترتیب تنش و کرنش محاسبه شود . سپس با توجه به آن ها منحنی تنش کرنش را رسم می کنیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

میله گرد ساده با قطر اسمی 12:

 

   30 cm= طول کل

 = 11/9 mm (d1)قطر اندازه گیری شده

 = 12 mm(d2)قطر اسمی

m = 285/2 gr

 

 

 

 

 = 8/8 mmقطر نهایی

 

A1= 60/82 mm2

 

     درصد کاهش سطح مقطع

 

 = 140 mm (L0)طول اولیه

 = 169/1 mm (L1)طول نهایی

 

                                                                                                                       درصد افزایش طول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L(mm)45Δ

F (kN)

L(mm)Δ

F (kN)

L(mm)Δ

F (kN)

85/16

63

24/3

5/46

0

5

42/17

64

33/3

5/46

0

10

36/19

5/64

43/3

46

07/0

15

98/19

65

71/3

47

08/0

15

66/21

66

83/3

5/47

27/0

18

32/22

66

91/3

5/47

53/0

22

61/22

5/66

01/4

5/47

67/0

24

23

68

11/4

47

80/0

26

26

69

26/4

5/46

94/0

28

28

5/69

35/4

46

07/1

30

31

70

44/4

5/44

22/1

32

32

70

54/4

5/46

33/1

35

34

70

65/4

5/46

46/1

37

35

5/70

79/4

5/46

59/1

39

38

5/70

94/4

46

71/1

41

42

5/70

06/5

5/46

82/1

42

43

70

11/5

47

91/1

43

44

70

51/5

48

04/2

45

45

5/69

62/7

49

11/2

5/45

46

65

05/8

51

26/2

45

49

61

21/9

53

39/2

45

49

55

74/10

54

51/2

25/45

5/49

52

39/11

57

62/2

5/45

 

 

15/13

59

74/2

5/45

 

 

03/14

60

76/2

5/45

 

 

95/14

61

3

5/45

 

 

65/15

62

08/3

46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..

+ نوشته شده در  دوشنبه نوزدهم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 22:46  توسط احمد شیری  |